La Llar Residència de Salut Mental Josep Baró compta amb l’equip de professionals necessari per tal de garantir la qualitat en el servei i el bon funcionament del centre.

• Personal tècnic d’atenció directa

Directora tècnica del centre (Psicòloga clínica)
Monitor /cuidador per a cada 15 residents

• Suport extern de personal tècnic

Infermera
Treballadora social
Metge generalista
Psiquiatre del CSM

• Altre personal

Personal de cuina, neteja, bugaderia i manteniment.
Vetllador de nits.