Què oferim ? Amb quins objectius?

• Atenció personalitzada que garanteix cobrir totes les necessitats bàsiques dels residents: alimentació, higiene i seguiment mèdic, psicològic i social, així com control de la medicació i acompanyament a les visites amb els especialistes.

• Un equip de professionals que treballen per desenvolupar un programa de suport, de seguiment i d’intervenció individual, orientat a la promoció de l’autonomia personal i potenciació de l’autoestima amb l’objectiu de poder millorar la qualitat de vida dels residents.

• Un programa d’activitats de la vida diària per tal de proporcionar situacions i estils de vida similars a les persones sense discapacitats, i tallers de formació i del lleure, amb l’objectiu final d’afavorir l’enriquiment psíquic, la màxima independència personal, millorar les relacions interpersonals i la integració social. Les activitats programades persegueixen la participació activa i la responsabilitat de tot el grup en la seva planificació i desenvolupament per poder millorar el sentiment d’utilitat i de pertinença a la llar.